GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG COUPON CỦA RAO VẶT

Nhằm giúp rao vặt của quý khách được nhiều người chú ý hơn trên Rao Vặt San Antonio, đối với những rao vặt nào được làm mới nhiều lần sẽ được đổi coupon với các tính năng hấp dẫn.
  • RAO VẶT TRÊN 20 NGÀY: đổi được coupon có icon trong 7 ngày.
  • RAO VẶT TRÊN 50 NGÀY: đổi được coupon có icon và sẽ được tự động làm mới mỗi ngày trong 7 ngày.
  • RAO VẶT TRÊN 100 NGÀY: liên hệ với quản trị viên để được đăng rao vặt thứ hai.
* Lưu ý:
  • - Sau khi đổi coupon, số ngày hiển thị rao vặt của quý khách sẽ được reset về 07 ngày.